Colours&clothes-kl.4, Scenariusze lekcji j. ang SP


KONSPEKT LEKCJI

1.Typ szkoły: Szkoła Podstawowa

2. Poziom nauczania: IV klasa (3 godziny tygodniowo)

3. Liczba uczniów: 16

4. Data: 09.12.2010 r.

5. Imię i nazwisko nauczyciela: Martyna Fiuk

6. Czas trwania lekcji: 45 minut

7. Temat lekcji: It's a pink dress-colours and clothes. (To jest różowa sukienka-kolory i ubrania.)

8. Cele ogólne jednostki lekcyjnej:

9. Cele operacyjne jednostki lekcyjnej:

10. Materiały, środki dydaktyczne:

11. Metody pracy

12. Formy pracy

PRZEBIEG LEKCJI

Wstęp

Czynności organizacyjne. Zapisanie tematu lekcji na tablicy.

Rozgrzewka językowa

Nauczyciel pyta uczniów czy pamiętają jakieś nazwy kolorów i ubrań po angielsku. Uczniowie zgłaszają się do odpowiedzi.

Prezentacja

  1. Nauczyciel rozwiesza na tablicy kolorowe ilustracje ubrań i podpisy. Uczniowie podchodzą kolejno i dopasowują je w pary.

  2. Uczniowie słuchają nagrania i chórem powtarzają nazwy kolorów.

Faza główna

  1. Na kartach pracy uczniowie wykonują pierwsze ćwiczenie-kolorują obrazek według wskazówek.

  2. Uczniowie wykonują drugie zadanie na kartach pracy-rozszyfrowują wyrazy.

  3. Uczniowie wykonują trzecie zadanie na kartach pracy-łączą części zdań.

  4. Uczniowie kolejno podchodzą do tablicy i łączą nazwy części ubrań z obrazkami.

  5. Nauczyciel podaje wymowę, a uczniowie powtarzają chórem.

  6. Uczniowie wykonują czwarte zadanie na kartach pracy-uzupełniają zdania.

Zakończenie

 1. Nauczyciel opisuje swój strój. Zapisuje konstrukcję zdania na tablicy a następnie uczniowie opisują swoje ubranie.

 2. Zadanie pracy domowej.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
clothes-games. kl.3, Scenariusze lekcji j. ang SP
Meals-kl.3, Scenariusze lekcji j. ang SP
describing family members kl.3, Scenariusze lekcji j. ang SP
Last year I... Past Simple revision. kl.6, Scenariusze lekcji j. ang SP
A chair in the kitchen-games Kl.3, Scenariusze lekcji j. ang SP
Practising lg skills kl.6, Scenariusze lekcji j. ang SP
My big family Kl.3, Scenariusze lekcji j. ang SP
Food and drinks. kl.6, Scenariusze lekcji j. ang SP
karta pracy-Clothes, Scenariusze lekcji j. ang SP
Animals, Scenariusze lekcji j. ang SP
House, Scenariusze lekcji j. ang SP
possessive adj, Scenariusze lekcji j. ang SP
Can-introduction, Scenariusze lekcji j. ang SP
Jpol SP Jutro pd kl 4 Scenariusz lekcji nr 63
Jpol SP Czar sl kl 6 Scenariusz lekcji Zaimki 1
Jpol SP Czar sl kl 6 Scenariusz lekcji Zaimki 1
w 80 dni dookola swiata - test, Lektury SP scenariusze lekcji
segregacja śmiaci, przyroda, scenariusz. lekcji kl.4

więcej podobnych podstron