psychopatologia pytania egzamin, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psychopatologia


1 placebo(chodziło cos jakie ma przełożenie w leczeniu- )

10%

50%

80%

nie istotne

2 co należy do zaburzeń spostrzegania

było tam urojenia , omamy , myśli natrętne itp.

3zaburzenie depresyjne

4 zaburzenia adaptacyjne

5 zaburzenie spostrzegania

6 jakie zaburzenie występuje u byłych więźniarek

7 Kuhn kiedy imipramina]

1957r

8 fobia szkolna( chodziło ze to nie szkoła)

9 moczenie nocne kiedy najwcześniej da się zdjagnozowac

4 lata

10 osobowość aspołeczna

11 zaburzenia mowy w shizrofrenie

Echolalia

12 kto nie braal udziału w badaniach czy nie miał wypływu na nerwice

carl roger

13 zaburzenia zachowania

cos tam z fobia

14 zaspuł kanera

15 depresja u kobiet

większa niż u meszczyzna

16 cos było z % leczenia shizrofreni

50%

PYTANIA Z PSYCHOPATOLOGII

Okazuje się, że nie pamiętam dokładnie pytań i odpowiedzi wiec raczej napisze wam co było, na co warto zwrócić uwagę a ze pytania były naprawdę proste to na pewno dacie sobie rade ;-)

 1. Co to jest fobia szkolna? - chodziło o odpowiedz, w której podkreślono, ze jest to lek przed szkołą, ale niekoniecznie szkoła jest jej przyczyna

 2. Było jakieś pytanie, w którym a pewno odpowiedz była, że gen ma funkcje transkryptywna, która podlega ciągłej regulacji w ciągu życia

 3. Jaka jest najskuteczniejsza terapia w leczeniu nerwic? - dziewczyny mówiły ze psychoterapia, ale nie wiem na 100%

 4. W jakich produktach występuje obecnie kokaina?? - w żadnym

 5. Narkotyk „starego świata”, nie stosowany już dziś, używany jedynie w obrzędach religijnych na Syberii - wywar z muchomora

 6. Podaj datę powstania impraminy?

 7. Zjawiska hipnapompiczne i hipnagogiczne - to zaburzenia spostrzegania związane ze snem

 8. Jaka jest skuteczność efektu placebo w psychoterapii? 10%, 50%, 80%, nie istotna - nie wiem która odpowiedz

 9. Od kiedy możemy mówić o moczeniu się mimowolnym - od 4 roku życia

 10. były wypisane cechy i trzeba było wybrać odp. odpowiedz miedzy autyzmem, zespołem kennera, zespołem A. - wiec nauczcie się ich głównych cech tzn. kiedy się rozpoczynają, objawy itp.

 11. Rodzaje schizofrenii - charakterystyka każdej z nich (np. katatoniczna) - bo było kilka pyt. Skonstruowanych ze w pytaniu była definicja zaburzenia i trzeba było wybrać która to

 12. 3 pytania z anoreksji - proste - tzn. w jednym była odp. ze anoreksja występuje najczęściej u dorastających dziewcząt

 13. Depresja - Kto częściej cierpi na depresje - kobiety czy mężczyźni? - kobiety

 14. Kto badał plastyczność mózgu i dostał za to nagrodę Nobla? (chyba jakoś tak to brzmiało) - odp. Eric Kaudel ??

 15. Jak zmieniła się częstotliwość występowania schizofrenii w latach 50 i obecnie? - odp. nie zmieniła się

 16. Było pyt. „W jakich zaburzeniach nie występują omamy?” - nie pamiętam odpowiedzi ale było logiczne

 17. Zaburzenia osobowości i ich charakterystyka - tez kilka pyt. Gdzie podana była charakterystyka a trzeba było dobrać nazwę ( ok3 pytań)

 18. Podaj objawy depresji - wszystkie odpowiedzi prawdziwe

 19. Objawy zespołu katatonicznego

 20. Zaburzenia adaptacyjne w przewlekłej reakcji stresowej - krotka reakcja depresyjna, reakcja depresyjna przedłużona, reakcja mieszana lękowo-depresyjna - wszystkie prawdziwe

 21. Syndrom KZ - objawy

 22. Pytanie o nerwice fobiczne - dwie odpowiedzi prawdziwe tj. przeniesienie leku z prawdziwego źródła na obiekt fobiczny i u dzieci 4-5 letnich występują reakcje fobiczne o charakterze przemijającym

 23. Przymus bezpośredni to: - odp. przytrzymywanie, unieruchamianie, izolacja ( także przymusowe zastosowanie leków) wszystkie odpowiedzi

 24. Tolerancja : odp. Najpierw trzeba przyjmować coraz większe dawki aby osiągnąć ten sam efekt. Następnie należy spożywać coraz mniejsze dawki aby uzyskać ten sam efekt - odpowiedz AiB

 25. Czym się różni uzależnienie od używania szkodliwego - odp. tolerancja i zespołem abstynencyjnym

Psychopatologia

 1. Teoria: anatomia układu nerwowego, odruchy mózgowe odp. Bechtieriew

 2. Wstrząsy elektryczne, 1938 odp. Cerletti i Bini

 3. Kto zapoczątkował uwalnianie ludzi ze szpitali psychiatrycznych. Chyba chodziło o nazwisko Pinel 1793

 4. Zaburzenia psychotyczne jaki jest procent w stosunku do wszystkich zaburzeń? Nie znam odp. Zaznaczyłam 5-10% ale nie mam pojecia czy to dobrze

 5. Omamy typowo wystepują w odp. Zespół paranoidalny

 6. Reaktywność na bodzce, sprawność pamieci i funkcjonowanie w otoczeniu dotyczy odp. Świadomości

 7. Bradykinezja, mutyzm oraz negatywizm czynny lub bierny to objawy…odp. Zespołu katatonicznego ( postać hipokinetyczna)

 8. Mechanizmy adaptacyjne - rola układu współczulnego odp. Walter Cannon

 9. W PTSD przeważa reakcja… napisałam że lękowo - fobiczna

 10. Co to jest dystymia?

 11. Pytanie o fobie szkolną…trzeba zaznaczyć że to lęk a nie sama szkoła jest przyczyną

 12. Były wymienione objawy i chodziło o odp. Nerwica konwersyjna

 13. Ryzyko zachorowania na depresje u mężczyzn odp.10%

 14. Reakcja żałoby czym się charakteryzuje ale nie pamiętam jakie tam były odp. Zaznaczyłam że to reakcja po stracie np. bliskiej osoby

 15. Rozróżnienie między szkodliwym używaniem a uzależnieniem odp. Tolerancja i zespół abstynencyjny

 16. Jakie objawy nie należą do charakterystyki nadpobudliwości psychoruchowej odp. Echolalia

 17. Depresja analityczna - u noworodków wskutek rozłaki z matką

 18. Przyjęcie osób do szpitala które nie wyraziły zgody art. 23 odp. Z powodu choroby zagrazają własnemu życiu i zdrowiu a także zdrowiu innych

 19. Plastyczność neuronalna odp.Eric Kandel

 20. Charakterystyka zespołu abstynencyjnego; odp. Zażywanie substancji nie dla nagrody ale dla uniknięcia awersyjnych konsekwencji abstynencji

 21. No i coś tam o genetyce nie pamiętam pytania dokładnie ale to to samo pytanie co w tym zestawie który dostałyśmy na maila, w każdym razie odp. Że gen ma funkcje transktyptywną… ale nie wiem czy to właściwa odp.

 22. jakie są przyczyny zaburzeń u dzieci… chyba odp. rodzina konfliktowa, rozbita, rodzice zbyt wymagający… czy coś w tym stylu 

pytanie dotyczące Freuda - trzeba było zaznaczyc prawidłową
odpowied
ź,ja zaznaczyłam, że wyjechał z Wiednia i przeformułował
z
nacznie swoje poglądy
- w jakim stopniu jest skuteczna terapia poznawczo-behawioralna w leku
uogólnionym - odpowiedzi by
ły, ze umiarkowana poprawa występuje:
a) u 50% pacjentów w ci
ągu kilka dni
b) u 25% pacjentów w ci
ągu kilku tygodni
c) u 50% pacjentów w
ciągu kilku tygodni
d) ter. pozn.-behaw. nie jest skuteczna w ogóle
- jaki by
ł pierwszy lek przeciwpsychotyczny?
- jakie objawy w schizofrenii leczy si
ę najskuteczniej? - objawy wytwórcze
- by
ły wymienione objawy cięzkiej depresji, w tym myśli samobójcze i
trzeba by
ło powiedziec, o czym to świadczy
a) o zwiekszonym ryzyku pope
łnieniu samobójstwa (ja tę zaznaczyłam)
b) o tym,
że terapia jest nieskuteczna
- by
ło pytanie o autyzm - podane były objawy, m.in. że u niemowląt
wyst
ępuje i trzeba było powiedziec, który to autyzm jest
- trzeba by
ło powiedziec, który z podanych objawów nie występuje w ADHD
- by
ło pytanie o to, w którym z podanych produktów spoż. występuje
kokaina - odpowied
ź była, że w żadnym (wymieniona była m.in. coca-cola)
- by
ło pytanie o teorie plastyczności i mózgu (nie wiem, czy dobrze
pami
ętam) i nazwisko kolesia, który to wymyslił i dostał nobla
- w jakich zaburzeniach dominujacy jest l
ęk (jakoś tak brzmiało pytanie)
- nie pamietam dok
ładnie odpowiedzi, ale prawidłowa dotyczyóła fobii
albo zab
urzen obses.-komplus., albo jeszcze coś innego z klasyfikacji
zaburzen nerwicowych
- by
ło pytanie o to, o czym moga świadczyć zaburzenia pamięci
a) o zaburzeniach funkcji pami
ęci
b) o zaburzeniach
świadomości
c) o wystepowaniu omamów, chyba wzrokowych
d) o wszystkich powy
ższych
- jakie objawy wystepuj
ą w hipokinetycznej postaci zepołu katatonicznego
- odpowied
ź prawidłowa zawierała m.in. niegatywizm bierny i czynny
- pytanie dotyczce ptsd - który etap jest decyduj
ący dla procesu
zdrowienia - przepracowanie


odrozniac osobowosci schizoidalne, paranoiczne, cykloidalne ( w tym
postac
hipokinetyczne i hiperkinetyczna) no i bylo sporo z zaburzen dzieci.
1. przymus bezpośredni: przytrzymanie, unieruchomienie, izolacja - odp.
wszystkie poprawne
2. kto decyduje o umieszczeniu kogoś w szpitalu bez jego zgody: sąd
3. kto najczęściej zapada na depresje: kobiety częściej od mężczyzn
4. efekt placebo i jego skuteczność w leczeniu zaburzeń: 80%, 50%, 10%,
żadne.
5. zaburzenia postrzegania to: złudzenia
6. osobowość katatoniczna charakteryzuje się: ....
7. osobowość u młodzieży aspołeczna.....
8. char. ceca osobowości antyspołecznej jest: nieumiejętność wyciągania
wniosków z uprzednich doświadczeń
9. stres: nazwiska czyje nie pasuje: Carla Rogersa
10. adaptacyjna reakcje w stresie to: krotka reakcja depresyjna
11. zespól katastrofy, u więźniarek co wystąpiło: zobojętnienie,
oszołomienie, wycofanie z kontaktow
12. w koncepcjach psychodynamiczych za rozwiniecie osobowości
neurotycznej
odpowiada: lęk
13. czym może się obajwiac depresja przewlekle bóle....
14. fobia szkolna czym się charakteryzuje: boi się chodzić do szkoły ale
powodem nie jest szkoła sama w sobie
15. moczenie u dzieci jako zaburzenie: od 4-5 r. ż.
16. nerwica fobiczna czym się char? przeniesienie leku z prawdziwego
nieuswiadamianego źródła na obiekt fobiczny
17. w którym roku wprowadzono skuteczne leki antydepresyjne? 1957
18. kto zajmował się plastycznością mózgu? eroc kandel
19. schizofrenia różnice miedzy rokiem 1950 a 2000
20. nerwica konwersyjna (histeryczna) cechy. napady drgawkowe, ruchy
plasawicze itp
21. cechy char uzaleznienia: bierze sie z powodu unikniecia kary a nie
nagrody, z czasem coraz wiecej.
22. srodek psychostymulujacy na syberii: muchomor
23. jaki procent ludzi ma regresji w schizofrenii: 50%
24. jadlowstret kto najczesciej zapda: dziewczynki w wieku szkjolnym
25. zespol hiperkinetyczny ADHD czym sie char.
26. w leczeniu jadlowstretu: powinna byc cala rodzina poddana rterapii
27. u dzieci: nerwica lekowa cechy char.
28. czynniki ryzyka osobowosci nieprawidlowej u dzieci
29. osobowosc schizoidalna cechy
30. osovowosc paranoiczna cechy
31. osobowosc apoleczna cechy
32. objawy schizofreni dzieciecej mowy: echolalia i echopraksje
33. o fobiach dziececych ze u 4/5 latkow sa przejsciowe bo maja myslenie
magiczne (potwory w szafie itp)
34. autyzm: zespol Kannera
35. depresja anaklityczna u dzieci cechy
Hejka, było 40 pytań :) nie pamiętam wszystkich ale już piszę co wiem ;) nie jestem też pewna odpowiedzi, ale z rozmów z dziewczynami tak w w iększości pozaznaczały ;)

 1. Prawda jest, że Freud:

a) po wyjeźzie z Wiednia zmienił część swoich prac

b) tworzył podczas Rewolucji Francuskiej

c) z jakimś tam kolesiem opracował coś tam z psychoanalizy.. koleś na G....

 1. Obiektem fobicznym aranchofobii ( lęku przed pająkami) jest:

a) pająk

b) coś tam związane z jakąś sytuacją z dzieciństwa- nieuświadomioną ( ja to zaznaczyłam ale nie wiem, z tych dwóch trzeba wybrać prawidłową bo reszta była bez sensu)

 1. Jeśli dziecko w wieku 3lat zmoczy się w nocy w ciągu miesiąca to możemy mówić o:

a) moczeniu mimowolnym

b) napadach padaczkowych

c) żadna z powyższych

 1. Podstawą do pomiaru oceny funkcjonowania człowieka jest:

a) rola społeczna

 1. Pierwszym lekiem wynalezionym w latach 50' XX wieku jest:

a) Chloropromazyna

 1. Czynnikami demograficznymi sprzyjającymi chorobom psychicznym są:

a) płeć, wiek, śr. Zamieszkania

 1. Na przedziale 50' lat schizofrenia:

a) nie zmieniała się

 1. Błędy popełniane podczas badania:

a) wypowiadanie lakonicznych komentarzy

b) wypytywanie, naciskanie, sugierowanie odpowiedzi

 1. Leczenie bahawioralno-poznawcze....coś tam coś tam:

a) 50% skuteczności po kilku dniach

 1. zespół katatoniczny:

a) zaburzenia napędu psychoruchowego

 1. Postać hiperkinetyczna należy do:

a) zespołu katatonicznego

 1. Bradykineza, mutyzm, negatywizm są zjawiskami:

a) postaci hipokinetycznej

 1. Zespół neurasteniczny obraz kliniczny

§ Drażliwość, niepokój

§ zaburzenia koncentracji uwagi

§ nadmierna męczliwość

§ zniechęcenie

§ zaburzenia snu

 1. Faza kluczowa dla dalszych losów w urazie ekstremalnym to:

a) przepracowanie

 1. Do mechanizmów obronnych NIE należy( nie pamietam co tam było, ale wklejam co należy):

§ Stłumienie uczuć

§ wyparcie

§ konwersja

§ racjonalizacja

§ projekcja

§ indentyfikacja

§ fantazjowanie

§ Regresja

§ rezygnacja

§ kompensacja

§ agresja

§ ucieczka

§ izolacja

 1. Depresja:

a) ZABURZENIE ŻYCIA EMOCJONALNEGO, KTÓREGO PODSTAWOWYM OBJAWEM JEST DOMINUJĄCE UCZUCIE SMUTKU, PRZYGNĘBIENIA, ZNIECHĘCENIA

 1. Objawy depresji mogą prowadzić do:

a) samobójstwa

 1. Większe prawdopodobieństwo popadnięcia w depresje występuje u:

a) kobiet

 1. Ryzyko samobójst najczęściej spotykane jest:

a) u mężczyzn, wiek powyżej 45 lat

 1. Kokaina jest używana w:

a) niczym, czy tam żadna z powyższych ;)

 1. Samobójstwa dotyczą:

a) krajów biednych

a) krajów zachodnich

a) przeszłości.. i tu nie wiem ale podobno on na wykładzie wspominał coś o tym, że dotyczy to przeszłości , ale nie wiem dokładnie o co chodziło..

 1. Tytoń pochodzi z:

a) Australia, Azja i coś jeszcze

a) żadna z powyższych ( chyba z ameryki południowej, ale nie wiem)

 1. coś tam,że występuje tolerancja, przyjmowanie leku mimo negatywnych skutków itp.

a) uzależnienie

 1. coś tam o tej depresji dziecięcej cojest od niemowlęcia chyba anaklityczna zanik ssania, łaknienia itp.

 2. Potem o występowaniu zab. Osobowści od urodzenia czyli ten Zespół Kennera -chyba jakoś tak

 3. cos tam w leczeniu świadmości czy jakoś tak: odp wytwórcze

 4. coś o nerwicach i odpowiedź to było coś związanego z tym:

a) Zmiany w płatach czołowych (zwłaszcza półkula lewa); wzmożony metabolizm glukozy (badanie PET) w lewej okolicy czołowej .

 1. Pytanie dotyczące jadłowstrętu ale nie pamiętam odpowiedzi coś o leczeniu...

 2. nagrodę nobla za cos tam otrzymał Eric Kandel

 3. coś u układzie nagrody ale tez nie pamiętam o co chodziło..

To tyle co pamiętam.. reszta widocznie była bardzo głupia ale nie ma się co bać, bo u nas na zaocznych tylko 1 osoba nie zaliczyła :d hehe zaliczenie od 21 pkt... mi zabrakło 1pkt do 3,5 a uczyłam się 1 wieczór ;) pozdrawiam no i miłej nauki życzę ;) buziaki

7Wyszukiwarka