Egzamin Krajoznawstwo WSB, Turystyka i Rekreacja


Imię......................................................... Wrocław, dn. ....................................

Nazwisko................................................

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Egzamin: Krajoznawstwo

1. Podaj definicję krajoznawstwa wg Słownika języka polskiego, tzw. Warszawskiego

KRAJOZNAWSTWO JEST TO ZBIÓR WSZELKICH WIADOMOŚCI O DANYM KRAJU.

2. Za pierwszego krajoznawcę polskiego uważa się .Jana Długosza.

3. Pierwsze w Polsce muzeum pamiątek narodowych utworzyła Izabela Czartoryjska w (podać miejscowość) Puławach

4. Dwie największe organizacje krajoznawcze działające na ziemiach polskich w pierwszej połowie XX w. to

1/Polskie Towarzystwo Tatrzańskie.

2/ Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.

5. 16 grudnia 1950 r. powstała masowa organizacja krajoznawcza, która przyjęła nazwę..Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

6. Podaj nazwy trzech czasopism krajoznawczych, które wydawano (są wydawane) w Polsce po 1945 roku:

1/ „Poznaj swój kraj”

2/ „Sudety”

3/ „Turysta”

7. Główny Szlak Sudecki im. dr. Mieczysława Orłowicza rozpoczyna się w Świeradowie Zdrój, a kończy w Prudniku.

8. Kanon krajoznawczy Polski to wykaz najciekawszych w skali kraju obiektów krajoznawczych, położonych w poszczególnych regionach Polski.

9. Podaj nazwy 3 muzeów znajdujących się na obszarze Sudetów

1/Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój

2/Muzeum Żaby w Kudowie Zdrój

3/ Muzeum Zabawek w Kudowie Zdrój

10. Podaj 3 przykłady walorów antropogenicznych:

1/Miejsca pielgrzymkowe Częstochowa 2/budowle - Hala Stulecia 3/ Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój

11. Europejski długodystansowy szlak pieszy E3 rozpoczyna się w Stambule, a kończy w . Santiago de Compostela.

12. Za walory krajoznawcze uznajemy czyli występowanie interesujących obiektów środowiska przyrodniczego oraz wytworów działalności człowieka, atrakcyjnych dla turystów

13. Wymień 4 najważniejsze piesze, znakowane szlaki turystyczne na Dolnym Śląsku ????

1. Szlak Zamków Piastowskich (zielony)

2. Szlak wygasłych wulkanów (żółty)

3. Szlak Polichromii Brzeskich (niebieski)

4. Szlak Polskiej Miedzi

14. Wymień 5 uzdrowisk na ziemi kłodzkiej

1. Kudowa Zdrój

2.Duszniki Zdrój

3. Polanica Zdrój

4. Łądek Zdrój

5. Długopole Zdrój

15. Najdalej na zachód wysunięte uzdrowisko w Sudetach Zachodnich to Świeradów Zdrój

16. Wymień 7 obiektów na terenie Polski, znajdujących się na liście UNESCO (nazwa i miejsce)

1. Kopalnia soli w Wieliczce i Bochni

2. Historyczne centrum Krakowa

3. Historyczne centrum Warszawy

4. Hala Stulecia we Wrocławiu

5. Stare Miasto w Zamościu

6. Zamek Krzyżacki w Malborku

7. Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy

17. Wymień 5 parków narodowych na terenie Polski

1. PN Gór Stołowych

2. Karkonoski

3. Wielkopolski

4. Słowiński

5. DrawieńskiWyszukiwarka