48 Na czym polega różnica między zmiennymi Lagrangea i zmiennymi Eulera

W równaniach Eulera zmienne x, y, z wyznaczają położenie obszaru kontrolnego a nie

współrzędne elementu płynu w kolejnych chwilach czasu jak było to w metodzie Lagrange’a.

W metodzie Eulera nie wyróżniamy zatem żadnego elementu płynu i dlatego też nie

otrzymujemy równania toru elementu lecz informację o wartościach parametrów przepływu

w danym miejscu. Jest to informacja o charakterze lokalnym i dlatego też metoda Eulera

nazywana jest często analizą lokalną, której wynikiem jest informacja o wartościach

parametrów


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
NA CZYM POLEGA RÓŻNICA MIĘDZY, wypracowania
Na czym polega różnica pomiędzy iluzją a urojeniem, Na czym polega różnica pomiędzy iluzją a urojeni
1 Na czym polega korozja międzykrystaliczna w stalach typu 8 (18 chormu 8 niklu)
Na czym polegają różnice pomiędzy dramatami antycznym i szekspirowskim
48 Na czym polega strategia marketingowa stymulacji rynku
Pracownik a Przedsiębiorca na czym polega różnica
Bristol) na czym polega sukces międzynarodowego systemu hotelowego
NA CZYM POLEGA SYNDROM POABORCYJNY, 5 - SYNDROM POSTABORCYJNY
Laboratorium 1, Na czym polega chaining w JavaScript
Wyjaśnij na czym polega tzw. kwestia homerycka, P-Ż
Na czym polegała hybrydalność polskiego oświecenia, oświecenie(3)
104 Na czym polega Umowa z Schengenid745
na czym polega chip tuning
Procedury?dania sprawoazdania finansowego (na czym polega procedura wiarygodności, zgodności…)x
Na czym polega rozchodzenie się?li dźwiękowej

więcej podobnych podstron