Proces piel po ENDOPROTEZIE STAWU BIODROWEGO

ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO PRAWEGO  2 DOBA PO ZABIEGU – CHOROBA WSPÓŁISTNIEJĄCA – NADCIŚNIENIE

 

PROBLEM

PIELĘGNACYJNY

CEL

DZIAŁANIA

PLAN DZIAŁANIA I REALIZACJA

1.Niepokój

związany z zabiegiem

- Zmniejszenie

niepokoju

- poprawa

samopoczucia

- udzielanie wsparcia psychicznego poprzez rozmowę

- umożliwienie kontaktu z psychoterapeutą

- zachęcanie chorego do rozmowy z innymi pacjentami

- umożliwienie kontaktu z rodzina

- umożliwienie pacjentowi odreagowania emocji

- zapewnienie choremu o stałej dyspozycji pielęgniarskiej

2. Lęk przed dalszym

funkcjonawaniem

Zniesienie

niepokoju

- zapoznanie pacjentki ze wskazówkami co do dalszego postępowania

- pouczyć co nie wolno robić z endoprotezą

- poinformować pacjentkę z czego może korzystać

-edukacja rodziny

3. Unieruchomienie w łóżku

Niedopuszczenie

do powikłań

- horyzontalne ułożenie pacjentki w/g zaleceń lekarskich (ile godzin płasko)

- wyjaśnienie konieczności leżenia w łóżku

- pomoc przy zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych

- toaleta przeciw odleżynowa

- podczas odwracania pacjentki nogi zawsze razem (dwie)

- wygodne ułożenie

 

4. Pacjentka ma

założone dreny

do operowanej

kończyny

Obserwacja

drożności

drenu

- sprawdzamy czy dren jest drożny, czy jest próżnia

- kontrola ilości treści wypływającego z drenu

- obserwacja płynu pod kontem zabarwienia (krwista, surowicza)

 

5. Wkłucie obwodowe

- wyrównanie

niedoborów

płynów

-pobranie krwi

do badania

 

- obserwacja miejsca wkłucia

- utrzymanie drożności wkłucia

- zapobieganie zapalnym odczynom w okolicy miejsca wkłucia

- podanie leków dożylnych na zlecenie lekarza

- podłączenie kroplówki na zlecenie lekarza

6. Pacjentka leczy się na

nadciśnienie

obserwacja

pod kontem

nadciśnienia

- pomiar tętna i ciśnienia krwi

- podłączenie do monitora na zlecenie lekarza

-wykonanie EKG na zlecenie lekarza

- podanie leków obniżających RR na zlecenie lekarza

- zapewnienie ciszy i spokoju

7. Ból rany

operacyjnej

Zmniejszenie

lub zniesienie

bólu

- wygodne ułożenie w łóżku z zastosowaniem udogodnień

- usunięcie czynników nasilających ból

- ograniczenie ruchów

- zapewnienie ciszy i spokoju

- podanie leków przeciwbólowych na zlecenie lekarza

8. Ograniczenie sprawności

podczas wykonywania

toalety

Zapewnienie

higieny osobistej

- pomoc przy myciu

- podtrzymanie miski z wodą

- zmiana bielizny osobistej i pościelowej

- ograniczenie ruchów kończyn

9. Trudności w

samodzielnym

zaspakajaniu potrzeb

fizjologicznych

Pomoc w

zaspakajaniu

potrzeb

- podanie basenu

- zapewnienie intymności

- podmycie po oddaniu moczu lub stolca

- obserwacja ilości oddanego moczu

10. Pacjentka ma

cewnik

Prowadzenie

diurezy

- ułatwienie odpływu moczu

- obserwacja cewki

- założenie karty obserwacyjnej bilansu płynu

toaleta krocza 2 razy dziennie

11. Spadek masy

ciała spowodowany

brakiem apetytu

-poprawa łaknienia

- utrzymanie

prawidłowej

masy ciała

- zastosowanie diety lekkostrawnej

- zachęcanie do spożywania posiłków

- estetyczne podanie posiłków

- kontrola przyjmowania posiłków

- posiłki w małych ilościach a częściej

- zapewnienie wygodnej pozycji w trakcie posiłku

- przekonanie o konieczności zmiany diety i jej znaczenie na czas dojścia do zdrowia

12. Okresowe

zaparcia

Uregulowanie wypróżnień

- ustalenie przyczyny trudności oddania stolca

- kontrolowanie częstości oddania stolca

- wprowadzenie diety wysokobłonnikowej na zlecenie lekarza

- poinformowanie lekarza o wystąpieniu zaparcia

- podanie środka przeczyszczającego na zlecenie lekarza

13. Okresowy brak

czucia w kończynach

dolnych

Czucie pełne

- kontrola sprawdzania czucia w kończynach

- dotykanie, masowanie, rozcieranie

- w razie braku poinformować lekarza

14. Lęk przed

kalectwem

Zmniejszenie lęku

- stworzenie życzliwej atmosfery

- umożliwienie kontaktu z innymi pacjentami w podobnej sytuacji

- umożliwienie kontaktu z psychologiem

- udzielanie wsparcia medycznego

15. Niebezpieczeństwo

zakażenia rany

pooperacyjnej

Niedopuszczenie

do zakażenia rany

- obserwacja rany

- obserwacja opatrunku

- zmiana opatrunku na zlecenie lekarza z zachowaniem zasad aseptyki

16. Wymioty treścią

żołądkową

- Zapobieganie

dalszym wymiotom

- zapobieganie

odwodnieniu

- utrzymanie drożności dróg

oddechowych

- zastosowanie bezpiecznej pozycji w łóżku by nie dopuścić do zachłyśnięcia wymiocinami

- obecność przy pacjencie w miarę możliwości

- zapewnienie pomocy podczas wymiotów

- podanie miski nerkowatej oraz płatków ligniny

- pomoc przy toalecie jamy ustnej

- dostarczenie świeżego powietrza

- zgłoszenie lekarzowi

 

17. Obrzęk kończyn

-Zmniejszenie

obrzęków

- niedopuszczenie

do powikłań

- odpowiednie ułożenie kończyn ( zawsze obie jednakowo przemieszczamy)

- obserwacja obrzęków

- kontrolowanie płynów przyjętych i wydalonych

- obserwacja stanu chorej

18. Zwiększenie

ryzyka wystąpienia

odleżyn

- zmniejszenie

ryzyka wystąpienia

odleżyn

- niedopuszczenie

wystąpienia

odleżyn

- materac przeciw odleżynowy

- częsta zmiana pozycji ( nogi zawsze razem)

- kontrola i pielęgnowanie skóry

- odciążenie miejsc narażonych na ucisk

- toaleta ciała , dokładne osuszanie i nawilżanie maściami i kremami

- unikać masowania skóry w okolicy wyniosłości kostnych

- zmniejszenie narażenia skóry na wilgoć ( cewnik Foleya)

- zakładanie pampersów w razie konieczności

19. Podwyższona

temperatura ciała

- obniżenie temperatury ciała

- zapobieganie

zakażeniom

- kontrola pomiaru temperatury co 2 godz.

- podanie płynów do picia

- założenie karty obserwacyjnej

- zgłoszenie faktu lekarzowi

- podanie środka obniżającego temperaturę ciała na zlecenie lekarza

- odpowiednia temperatura pomieszczenia

- odpowiednia wilgotność

- zmiana bielizny pościelowej

- lekkie okrycie

- w razie konieczności izolacja chorej


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Rehabilitacja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
PO ENDOPROTEZIE STAWU BIODROWEGO
Ocena jakości zycia pacjentów po endoprptezie stawu biodrowego
fizjoterapia po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
PO ENDOPROTEZIE STAWU BIODROWEGO
Pielęgnowanie pacjenta po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
Bezpieczny sex po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
FIZJOTERAPIA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO, FIZJO, Fizjoterapia
Pielęgnowanie pacjenta po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
66 Fizjoterapia po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
Rehabilitacja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
Zestaw ćwiczeń po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
Pielęgnowanie pacjenta po endoprotezoplastyce stawu biodrowego

więcej podobnych podstron